Taidetta voi luoda monella tapaa, vaikkapa tekoälyn avulla tai performanssin keinoin. Jollekin luontevin tapa on musisointi, toiselle runojen kirjoittaminen. Kuvataiteen puolella ollaan kuitenkin todellisten perusasioiden äärellä, kun kyse on piirtämisestä ja maalaamisesta – lähinnä vain kuvanveisto voidaan laskea yhtä perustavanlaatuiseksi kuvataiteen lajiksi. Mutta mitä eroa oikein piirtämisellä ja maalaamisella on? Vastaus voi tuntua suorastaan itsestään selvältä, mutta ehkä on paikallaan miettiä asiaa hieman pintaa syvemmältä, intuition tuolta puolen.

Yhtäläisyydet ovat kiistattomat

Ehkä on helpointa lähteä liikkeelle siitä, mikä piirtämistä ja maalaamista yhdistää. Ensinnäkin, kumpikin luomisen tapa mahdollistaa taiteilijan tai harrastelijan ilmaista itseään. Tämä on kiistaton ja perustava totuus.

Valittiinpa tavaksi ilmaista itseään sitten piirtäminen tai maalaaminen, voidaan valita, toisinnetaanko jotakin jo todellisuudessa olevaa objektia vai luodaanko mielikuvituksen avulla jotakin, millä ei ole vastinetta aistein havaittavassa todellisuudessa. Niin piirtämällä kuin maalaamalla voi siis joko jäljentää olemassa olevaa tai luoda jotain aivan uutta, mutta kumpikin tekniikka käy myös todellisuuden muokkaamiseen. Kumpikaan tekniikka ei lähtökohtaisesti ja itsessään rajoita luovaa ihmistä.

Linjat ja ääriviivat, värit ja muodot

Tärkeimmäksi erottavaksi tekijäksi näiden kahden tekniikan välillä nousee tapa luoda. Piirtämisessä kynä, liitu, tussi, piirtolevy – mitä ikinä käytetäänkään välineenä – on käytössä siten, että keskitytään linjojen ja ääriviivojen luomiseen, varjostusta apuna käyttäen. Väritystussia voidaan kyllä käyttää ja usein käytetäänkin, mutta usein piirtämistä leimaa värittömyys.

Toisin kuin piirtämisessä, maalaamisessa keskiössä ovat värin käyttö ja laajojenkin pinta-alojen täyttäminen värillä. Ääriviivojen sijaan etualalle nousevat muodot, jotka voivat olla hyvinkin häilyviä.

Käytännössä yllä mainitun kaltainen erottelu on kuitenkin hyvin karkeaa. Maalaamisessa voidaan pirtää ääriviivoja, piirtämisessä voidaan täyttää laajoja pintoja värillä. On aina taiteilijoita ja tekijöitä, joiden tekniikkaan kuuluu erottamattomasti tällaisten raja-aitojen rikkominen ja erilaisten lähestymistapojen yhdistäminen.

Piirtääkö vai maalatako?

Kuvataiteesta omakohtaisen luomisen kannalta kiinnostuneen mielessä piilee usein kysymys siitä, miten aloittaa oma harrastus, ja usein tämä kysymys tiivistyy otsikon muotoon – aloittaako piirtämällä vai maalamalla? Oikea vastaus on tietenkin, ettei sillä ole väliä: tärkeintä on, että aloittaa!

Kysy itseltäsi, kumpi tekniikka sinua lähtökohtaisesti kiinnostaa enemmän. Jos löydät vastauksen intuitiivisesti, lähde liikkeelle kyseisellä tekniikalla. Jos olet kuitenkin edelleen kahden vaiheilla sen suhteen, tarttuako kynään vai pensseliin, oma subjektiivinen taipumukseni on suositella piirtämistä. Piirtämisen aloittamiseen on välineiden suhteen useimmilla matalampi kynnys, ja piirtämällä esimerkiksi perspektiivin oppiminen on nähdäkseni helpompaa. Moni tunnettu taidemaalari on joka tapauksessa lähtenyt liikkeelle piirtämällä luonnoksia merkkiteoksistaan.

Jos nyt lähdet esimerkiksi verkon välityksellä tai paikallisen opiston piirustus- tai maalauskurssille, et tietenkään tee mitään lopullista ja peruuttamatonta valintaa. Useat kuvataiteen harrastajat nauttivat tasapuolisesti sekä piirtämisestä että maalaamisesta ja harjoittavat molempia.

Vähitellen harrastuneisuuden edistyessä saatat huomata, että toinen näistä tavoista luoda taidetta on itsellesi luontaisempi kuin toinen – tai sitten kumpikin miellyttää itseäsi. Luonnollisesti voit myös havaita ajan mittaan, että videotaiteen luominen tai vaikka nokkahuilun soitto on sittenkin sekä piirtämistä että maalaamista mielekkäämpää. Kaikki käy!